از آنجا که مشکل کم آبی در ایران صنعت کشاورزی را تحت تاثیر قرار داده است با توجه به شرایط اقلیمی مناسب، از میان فعالیت‌های کشاورزی، پرورش قارچ به عنوان یکی از منابع غنی خوراکی و پروتئینی می‌باشد. یکی از مهمترین چالش‎های پیش رو در اکوسیستم پرورش قارچ عدم کنترل رطوبت نسبی ، دما، کمبود اکسیژن و تهویه نامناسب سالن ، عدم کنترل صحیح در محدوده مجاز CO2 می‌باشد هوشمند سازی سالن های پرورش قارچ از مواردی است که تا به امروز در کشورمان کمتر به آن توجه شده است. سیستم اتوماسیون صنعتی گروه سام‌تک، با قابلیت حداکثری برای کنترل شرایط محیطی مزارع طراحی هوشمندانه شده است. هدف از طراحی اتوماسیون هوشمند کمک به امنیت غذایی و تولید یک محصول غذایی با ارزش، تولید یک محصول با مصرف رو به رشد و موارد دیگر می‌باشد. متخصصان ما طیف گسترده از روش های اتوماسیون و کنترل بهینه اقلیم را در اختیار شما قرار می‌دهد.

کنترل و تنظیم دمای سالن به صورت کاملاً هوشمند
 
کنترل و تنظیم رطوبت نسبی سالن و فرمان مستقیم به تجهیزات رطوبت ساز
کنترل و تنظیم گاز CO2 
 
تنظیم نور سالن و بهینه سازی انرژی
اطلاع از وضعیت فنی سالن پرورش قارچ
 
کاهش هزینه های نیروی انسانی
اطلاع از وضعیت عمومی سالن
 
آگاهی از وضعیت سالن برای مدیریت صحیح
 
کنترل اکسیژن سالن
ثبت آمار و اطلاعات و آنالیز آنها