اتوماسیون هوشمند قارچ

مهر سامان گستر

قارچ گیاهی است که هم مصرف خوراکی آن بسیار زیاد می‌باشد و هم در طب سنتی و در داروهای مختلف می توان از آن استفاده کرد بنابراین در کشورمان پرورش قارچ از اهمیت بسیاری برخوردار است. پس باید قارچ در محیط های استاندارد با دما و رطوبت مناسب پرورش داده شود. یکی از مهمترین چالش‎‌های پیش رو در اکوسیستم پرورش قارچ عدم کنترل رطوبت نسبی، دما، کمبود اکسیژن، تهویه نامناسب سالن و همچنین عدم کنترل صحیح در محدوده مجاز CO2 می‌باشد. هوشمند سازی سالن های پرورش قارچ از مواردی است که تا به امروز در کشورمان کمتر به آن توجه شده است. سیستم اتوماسیون صنعتی گروه سام‌تک، با قابلیت حداکثری برای کنترل شرایط محیطی مزارع طراحی هوشمندانه شده است. هدف از طراحی اتوماسیون هوشمند کمک به امنیت غذایی و تولید یک محصول غذایی با کیفیت می‌باشد. متخصصان ما طیف گسترده از روش های اتوماسیون و کنترل بهینه اقلیم را در اختیار شما قرار می‌دهد.

بالا